Akmonia Mermeri, Fiziksel ve Fiziko-Mekanik Özellikler

Metrik Sistem SI Sistem İngiliz Sistemi
Sertlik mohs 3-4 - - - -
Birim Hacim/Ağırlık gr/cm3 2,70 kg/m3 2700 lbs/ft3 168,56
Özgül Ağırlık gr/cm3 2,73 kg/m3 2730 lbs/ft3 170,43
Atmosfer Basıncında Ağırlıkça Su Emme % 0,17 % 0,17 % 0,17
Atmosfer Basıncında Hacimce Su Emme % 0,45 % 0,45 % 0,45
Kaynar Suda Ağırlıkça Su Emme % 0,10 % 0,10 % 0,10
Kaynar Suda Hacimce Su Emme % 0,26 % 0,26 % 0,26
Görünen Perozite % 0,46 % 0,46 % 0,46
Tek Eksenli Basınç Dayanımı kgf/cm2 818,6 Mpa 80,28 psi 11640,42
Perozite Derecesi % 0,88 % 0,88 % 0,88
Doluluk Oranı % 99,12 % 99,12 % 99,12